Kur taikomos šios privatumo apsaugos taisyklės?

Šios privatumo apsaugos taisyklės taikomos tinklalapiuose, mobiliosiose programėlėse ir teikiant skaitmeninio tipo paslaugas, kurie susieti su šiomis privatumo apsaugos taisyklėmis arba kurie jose skelbiami. Privatumo apsaugos taisyklės skirtos informuoti naudotojus apie tai, kokius jų asmens duomenis „Allergal plc“ ir jos padaliniai (toliau bendrai vadinami „Allergan“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“) gali rinkti, kokiais tikslais asmens duomenis mes galime naudoti, kam asmens duomenis mes galime atskleisti ir kokias teises naudotojai gali turėti siekiant riboti jų asmens duomenų naudojimą. Šiose privatumo apsaugos taisyklėse tinklalapiai, programėlės ir teikiamos skaitmeninės paslaugos, kurie susieti su šiomis taisyklėmis arba kuriuose šios taisyklės skelbiamos, toliau vadinami „tinklalapiais“.

Kokius jūsų asmens duomenis mes galime rinkti?

Mūsų tinklalapiuose, susietuose su šiomis privatumo apsaugos taisyklėmis, mes rinksime ir apdorosime asmens duomenis, kurie nėra tiesiogiai susiję su jumis (pavyzdžiui, IP adresus) arba kuriuose būtų jūsų kontaktinė informacija; tačiau naudojant tokius duomenis galima identifikuoti konkretų kompiuterį arba prietaisą, iš kurio buvo prisijungta prie mūsų tinklalapio, o pasitelkus papildomą informaciją, galima identifikuoti ir jūsų asmenį. Šiuos asmens duomenis mes gauname jums naudojantis mūsų tinklalapiais.

Mūsų tinklalapiuose, susietuose su šiomis privatumo apsaugos taisyklėmis, apdorojami jūsų asmens duomenys gali būti toliau nurodytų kategorijų:
 • demografiniai duomenys;
 • prisijungimo identifikatoriai;
 • IP adresas;
 • mūsų slapukų surinkti duomenys;
 • trečiųjų šalių slapukų surinkti duomenys ir (arba)
 • socialinių tinklų naudojimo ir utilizavimo duomenys.

Kaip mes naudosime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų apdorojimas – tai jų įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas arba pakeitimas, atgavimas, peržiūrėjimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, išplatinant ar kitaip padarant juos prieinamais, suderinimas arba sujungimas, apribojimas, pašalinimas arba panaikinimas.

Mes galime apdoroti jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 • siekiant užtikrinti mūsų įmonės atitikimą saugos reikalavimams ir tinklo saugą;
 • įgalioti, stebėti, administruoti, suteikti arba panaikinti leidimą naudotis „Allergan“ sistemomis, įranga, įrašais, turtu ir infrastruktūra;
 • sekti jūsų sąveiką su mumis;
 • audituoti mūsų programas ir paslaugas, siekiant užtikrinti jų atitikimą reikalavimams;
 • kai taikomi teisiniai reikalavimai apdoroti asmens duomenis;
 • atlikti statistinę analizę, įskaitant mūsų pirkėjų vykdomą analizę;
 • administruoti tinklalapį ir (arba)
 • rinkodaros tikslais, įskaitant trečiųjų šalių slapukų sekimą ir remiantis interesais vykdomą profilio sukūrimą, atitinkantį jūsų sąveiką su mumis.
Bet kokiais kitais atvejais, kai mes privalome jus informuoti ir gauti jūsų sutikimą, įskaitant vietinių įstatymų numatytus atvejus, prieš pradėdami apdoroti jūsų asmens duomenis mes kreipsimės į jus ir bandysime gauti atskirą jūsų sutikimą.

Kokiu juridiniu pagrindu mes apdorojame jūsų asmens duomenis?

Toliau įvardijamas juridinis pagrindas, kuriuo remiantis, anksčiau nurodytais tikslais mes apdorojame jūsų asmens duomenis.
 • Remiantis jūsų sutikimu. Kai kuriais atvejais mes galime prašyti jūsų sutikimo rinkti ir apdoroti jūsų asmens duomenis. Jei jūs pasirenkate sutikti su mūsų sąlygomis, vėliau galite atšaukti savo sutikimą (arba išsiregistruoti) susisiekdami su mumis, kaip nurodyta toliau esančiame skyriuje – „Kaip su mumis susisiekti“. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jums atšaukus savo sutikimą, jūs negalėsite daryti įtakos jūsų asmens duomenų apdorojimui, kuris jau yra įvykęs. Tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis galime apdoroti gavę papildomą jūsų sutikimą, daugiau išsamios informacijos jums pateiksime gavę sutikimą.
 • Siekiant atitikti galiojančių įstatymų reikalavimus ar sutarties sąlygas. Tam tikromis aplinkybėmis mums gali tekti apdoroti jūsų asmens duomenis siekiant atitikti galiojančių įstatymų / reglamentų reikalavimus arba įvykdyti su jumis susijusius mūsų sutartinius įsipareigojimus. Jei jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti siekiant įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus, jūs dažniausiai negalėsite prieštarauti tokiam duomenų apdorojimui, tačiau įprastai turėsite teisę gauti prieigą prie šios informacijos arba ją peržvelgti, išskyrus atvejus, kai tai trukdys mums įvykdyti savo įsipareigojimus. Jei duomenis apdorojame siekdami įvykdyti sutarties, kurioje jūs esate viena iš sutarties šalių, įsipareigojimus, jūs galite neturėti teisės prieštarauti tokiam duomenų apdorojimui, arba, jei jūs nuspręstumėte nutraukti sutartį arba prieštarauti duomenų apdorojimui, tai gali turėti įtakos mūsų galimybėms vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums.
 • Mūsų teisėti interesai. Mes galime apdoroti jūsų asmens duomenis remdamiesi mūsų teisėtais interesais susisiekti su jumis ir valdyti mūsų veiksmus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis, moksliniais tyrimais ir lavinimo galimybėmis, jūsų atžvilgiu. Be kitų teisių, kurias jūs galimai nurodėte ar nurodysite toliau, jūs turite teisę prieštarauti tokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui. Galite užregistruoti savo prieštaravimą susisiekdami su mumis, kaip nurodyta toliau esančiame skyriuje – „Kaip su mumis susisiekti“.

Slapukai ir kitos analogiškos technologijos, leidžiančios rinkti asmens duomenis

Interneto švyturiai

Mūsų internetinėse svetainėse mes galime naudoti technologiją, vadinamą interneto švyturiais, kuri leidžia rinkti tinklalapių registracijų duomenis. Interneto švyturys – tai į internetinį puslapį arba į el. pašto pranešimą įkeltas mažytis grafinis elementas, sukurtas taip, kad galima būtų sekti atidarytus tinklalapio puslapius ar pranešimus. Tinklalapių registracijos informaciją renka mūsų internetinių svetainių serveriai (tinklalapių serveriai), kai jūs apsilankote kurioje nors mūsų svetainių.
Kai kuriuose internetiniuose puslapiuose arba el. laiškuose, kuriuos mes jums siunčiame, mes galime naudoti interneto švyturių technologiją (taip pat vadinamą „veiksmų žymomis“ arba „skaidriųjų GIF technologija“). Interneto švyturius galime naudoti siekdami nustatyti, kurie mūsų išsiųsti el. laiškai buvo atidaryti ir ar vėliau su jais buvo vykdyti kokie nors kiti veiksmai. Interneto švyturiai taip pat padeda vertinti tinklalapių lankomumą ar skaičiuoti svarbiausių puslapyje pateiktų elementų paspaudimus ir atitinkamai analizuoti tinklalapių veiksmingumą.

Slapukai

Šiame tinklalapyje gali būti naudojama slapukų technologija. Slapukai – tai nedideli duomenų failai, kuriuos tinklalapiai, kartu su interneto naršyklės failais, išsaugo jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai leidžia tinklalapio svetainėms „įsiminti“ tam tikrą naudotojų įvedamą informaciją, todėl pakartotinai jungiantis prie tokių svetainių naudotojams nebereikia iš naujo įvedinėti pasikartojančios informacijos. Slapukai taip pat leidžia naudotojams perduoti nuo tinklalapio turinio priklausančią informaciją ir sekti, kaip naudojami tinklalapio skyriai. Slapukus jūsų kompiuteryje galime išsaugoti mes arba su mumis sutartį pasirašiusios trečiosios šalys, pavyzdžiui, tinklalapių analitikos ar reklaminių tinklų paslaugų įmonės. Daugelyje interneto naršyklių ar kitose programose naršyklės parinktis galima pakeisti, pašalinti jūsų kompiuterio kietajame diske išsaugotus slapukus, blokuoti slapukų naudojimą ar gauti pranešimą, kai sistema bando išsaugoti slapuką. Norėdami sužinoti daugiau apie šias funkcijas, peržiūrėkite jūsų naršyklės teikiamą informaciją. Jei slapukų atsisakysite, tinklalapio funkcionalumas gali būti ribotas ir jūs galimai nepasinaudosite daugeliu tinklalapio savybių.

Nesekti

Yra keletas skirtingų būdų, leidžiančių jums pasirūpinti, kad jūsų veikla internete nebūtų sekama. Vienas jų – aktyvinti jūsų naršyklės parinktį, pranešančią tinklapiams, kuriuose jūs lankotės, apie jūsų nesutikimą rinkti tam tikrą informaciją apie jus. Ši parinktis vadinama nurodymo nesekti (angl. „Do-Not-Track“ arba „DNT“) signalu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiuo metu mūsų tinklalapiai ir pagal tinklalapius veikiančios sistemos neatsako į tokius tinklalapių naršyklių signalus. Šiuo metu nėra visuotinai priimtino standarto, nurodančio, kaip įmonė turi elgtis aptikusi DNT signalą.

„Google Analytics“

Siekiant padėti mums suprasti, kurios tinklalapių dalys yra daugiausia naudojamos, ir pagerinti mūsų tinklalapių veikimą, galima naudotis „Google Analytics“ paslauga. Informacijai apie lankytojus rinkti „Google Analytics“ naudoja techninius įrankius, tokius kaip pirmosios šalies slapukai ir „JavaScript“ kodas. „Google Analytics“ paslauga seka tinklalapių, kuriuose yra aktyvintas „JavaScript“ kodas, lankytojus. „Google Analytics“ anonimiškai seka tinklalapių lankytojų veiksmus, įskaitant veiksmus svetainėje, ir svetainių, iš kurių jie prisijungė, adresus. „Google Analytics“ iš naudotojų renka toliau nurodytą informaciją.
Ši informacija naudojama administruoti ir atnaujinti svetainę, taip pat mes vertinsime, ar svetainės lankytojai atitinka numatytus svetainės demografinius duomenis ir nustatysime, kaip didžioji dauguma lankytojų naršo po svetainės turinį.
A. Išsiregistravimo nuostatos
„Google Analytics“ svetainių lankytojams, kurie nenori, kad jų duomenys būtų renkami, siūlo išsiregistravimo nuostatas. Daugiau informacijos apie šią galimybę rasite adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
B: „Google“ duomenų naudojimas
„Google“ ir jai priklausantys filialai gali rinkti ir naudoti „Google Analytics“ atskleidžiamą ir bendrinamą jūsų informaciją, kaip tai numatyta privatumo politikoje (kurią galite rasti http://www.google.com/privacy.html ar kitu URL adresu, kurį „Google“ gali pateikti).

Socialinės medijos įskiepiai

Mūsų svetainėse gali būti naudojami socialinės medijos įskiepiai, leidžiantys paprastai dalintis informacija su kitais naudotojais. Jums lankantis mūsų svetainėse, socialinės medijos įskiepiai jūsų kompiuteryje gali išsaugoti slapukų, dėl kurių kitą kartą jums apsilankius toje pačioje svetainėje jūs būsite atpažinti. Jei naršydami po mūsų svetainės puslapius jūs būsite įsiregistravę kurioje nors socialinėje medijoje, įskiepiai gali suteikti galimybę apie jus gauti tiesioginės identifikacijos informaciją, kuria remiantis galima nustatyti, ar jūs anksčiau lankėtės šioje svetainėje. Socialinės medijos įskiepiai gali rinkti įsiregistravusių lankytojų duomenis neatsižvelgiant į tai, ar jie tiesiogiai aktyvino įskiepį būdami mūsų svetainėje, ar ne. Socialinės medijos įskiepiai taip pat leidžia socialinės medijos puslapiams dalintis informacija apie jūsų veiksmus su kitais socialinių medijų naudotojais mūsų svetainėje. „Allergan“ nekontroliuoja jokio socialinės medijos įskiepių turinio. Daugiau informacijos apie socialinės medijos puslapių įskiepius galite rasti atitinkamų puslapių ir programų privatumo ir duomenų bendrinimo taisyklėse.

Asmeniniai vaikų duomenys

Ši svetainė nėra skirta ar sukurta jaunesniems nei 16 metų asmenims. Mes savo noru niekada nerenkame asmens duomenų apie jaunesnius nei 16 metų asmenis.

Kaip mes apsaugome jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame rinkoje taikomas standartines administracines, technines ir fizines asmens duomenų apsaugos nuo praradimo, vagystės, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, priemones. Mes ribojame prieigą prie jūsų asmens duomenų ir suteikiame ją tik mūsų vardu veikiantiems ir teisiškai su mumis susijusiems asmenims ir trečiosioms šalims. Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims mes perduodame tik tuo atveju, jei turime raštišką jų patvirtinimą, kad jūsų asmens duomenys bus apsaugoti laikantis šių taisyklių, mūsų privatumo politikos nuostatų ir atitinkamų procedūrų.

Kam ir kada mes atskleidžiame ar bendriname jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes atskleidžiame ir bendriname su šiais juridiniais asmenimis:
 • mūsų filialais, kaip nurodyta toliau;
 • trečiosiomis šalimis, kurioms juridiškai suteiktas įgaliojimas veikti mūsų vardu, vykdyti veiklą ar funkcijas, susijusias su toliau nurodytų jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslais. Tokiais atvejais mes reikalaujame, kad mūsų vardu veikiančios šalys saugotų jiems perduodamų jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrintų jų apsaugą. Išskyrus tam tikrus konkrečius, šiose privatumo apsaugos taisyklėse aprašytus atvejus, šios trečiosios šalys privalo sutartimi įsipareigoti nenaudoti ir neatskleisti jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, nei būtina, norint mums teikti sutartimi numatytąsias paslaugas ar laikytis įstatymų ir reglamentų reikalavimų.
 • Vyriausybinėms įstaigoms, auditoriams ir institucijoms. Jūsų asmens duomenis mes galime atskleisti vyriausybinėms agentūroms, institucijoms ir auditoriams jiems kreipiantis su prašymu ar reikalavimu tokius duomenis atskleisti, turint tam juridinį pagrindą, kaip numatoma įstatymų, reglamentų ar galiojančių taisyklių.
 • Potencialūs arba faktiniai trečiųjų šalių pirkėjai. Mums nusprendus pertvarkyti arba atsisakyti savo verslo jį parduodant, sujungiant ar įsigyjant naujų juridinių asmenų, mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis su atitinkamais faktiniais ar būsimais verslo vykdytojais. Mes reikalausime, kad bet koks toks juridinis asmuo su jūsų asmens duomenimis elgtųsi taip, kaip numatyta šiose privatumo apsaugos taisyklėse.

Kaip mes perduodame jūsų asmens duomenis užsienio juridiniams asmenims?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis mūsų užsienio filialams. „Allergan“ filialų pavadinimus ir kontaktinius duomenis galite rasti šiuo adresu https://www.allergan.com/home. Be to, šie padaliniai gali perduoti jūsų asmens duomenis mūsų kitiems filialams, veikiantiems įvairiose pasaulio šalyse. Kai kurie mūsų filialai ir jų duomenų bazės fiziškai gali būti šalyse, kurios neužtikrina pakankamo asmens duomenų apsaugos lygio, kuris įprastas jūsų šalyje. Neatsižvelgiant į tai, mūsų filialai privalo elgtis su jūsų asmens duomenimis taip, kaip numatyta šiose privatumo apsaugos taisyklėse ir mūsų privatumo ir duomenų apsaugos politikose ir procedūrose.
ES–JAV ir Šveicarijos–JAV „Privatumo skydo“ programa „Allergan“ ir jos filialai Jungtinėse Valstijose gali gauti Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ar Šveicarijoje gyvenančių asmenų duomenis. Mes laikomės ES–JAV ir Šveicarijos–JAV „Privatumo skydo“ programos principų (toliau – „Privatumo skydo“ principai) dėl EEE ir Šveicarijos piliečių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo. Esant bet kokiems prieštaravimams tarp šių privatumo apsaugos taisyklių ir „Privatumo skydo“ principų, vadovaujamasi „Privatumo skydo“ principais. Daugiau informacijos apie „Privatumo skydo“ programos taikymą ir mūsų sertifikatą rasite adresu https://www.privacyshield.gov/. Tarptautinis ginčų sprendimo ir arbitražo centras (International Centre for Dispute Resolution, ICDR) veikia kaip trečioji šalis, sprendžianti susijusius teisinius ginčus, kaip tai numatyta „Privatumo skydo“ programos nuostatose. Jei jūs turite nusiskundimą dėl neatitikimo „Privatumo skydo“ principams, galite susisiekti su mumis arba ICDR tiesiogiai – http://go.adr.org/privacyshield.html. Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite reikalauti privalomojo arbitražo. Mūsų veiklos atitikimą „Privatumo skydo“ principams stebi ir kontroliuoja JAV Federalinė prekybos komisija. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis, kurioms juridiškai suteiktas įgaliojimas veikti mūsų vardu, vykdyti veiklą ar funkcijas, susijusias su toliau nurodytų jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslais. Mums atstovaujančios trečiosios šalys sutartimis įsipareigojusios laikytis galiojančių įstatymų ir reglamentų reikalavimų, įskaitant galiojantį ES asmens duomenų perdavimo užsienio šalims mechanizmą, kuris atitiktų Europos Komisijos direktyvų, ES–JAV ir (arba) Šveicarijos–JAV „Privatumo skydo“ sertifikatų ir (arba) ES standartų sutartinių punktų nuostatas.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų perdavimą į užsienio šalis, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, pateiktais toliau esančiame skyriuje – „Kaip su mumis susisiekti“.

Kiek laiko mes saugome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugosime visą mūsų tarpusavio santykių laikotarpį. Mes rinksime ir saugosime jūsų asmens duomenis laikydamiesi mūsų įmonės registrų saugojimo politikos nuostatų, o pasibaigus saugojimo laikotarpiui, mes juos archyvuosime ir pašalinsime. Išsamus duomenų saugojimo praktikos grafikas pateiktas adresu https://www.allergan.com/home. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikrą informaciją mes galime saugoti ilgiau, jei nesibaigia atitinkami mūsų įsipareigojimai jums arba galiojantiems įstatymams.

Nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius

Siekiant palengvinti mūsų tinklalapių naudojimą lankytojams, juose gali būti nuorodos į kitus puslapius, kuriuose, mūsų manymu, galima rasti naudingos informacijos. Čia aprašyta politika ir procedūros tokiuose tinklalapiuose netaikomos. Mes neesame atsakingi už kitų trečiųjų šalių vykdomą jūsų asmens duomenų rinkimą ar naudojimą. Todėl mes atsiribojame nuo atsakomybės už bet kokį kitų šalių vykdomą jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą jums lankantis kitų trečiųjų šalių tinklalapiuose. Dėl duomenų privatumo, saugos, rinkimo ir platinimo politikos mes rekomenduojame susisiekti su tokiomis šalimis tiesiogiai.

Kokios jūsų teisės?

Jūs turite teisę peržiūrėti mūsų saugomus jūsų asmens duomenis ir gauti jų kopiją, įskaitant elektroninę kopiją, taip pat reikalauti koreguoti neteisingą arba ne visą asmens duomenų informaciją. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes pašalintume jūsų asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tikslams, kuriems jūs juos pateikėte, užtikrinti; jei pašalinti duomenų neįmanoma, galite reikalauti riboti jūsų asmens duomenų apdorojimą tik tam tikriems tikslams pasiekti; taip pat galite prieštarauti mūsų vykdomam jūsų asmens duomenų apdorojimui. Tam tikromis aplinkybėmis jūs galite prašyti, kad mes jūsų asmens duomenis perduotume jūsų pasirinktoms trečiosioms šalims.
Norėdami pasinaudoti bet kuriomis iš šių teisių, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, kurie pateikti toliau esančiame skyriuje – „Kaip su mumis susisiekti“. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūrą vykdančiai institucijai (toliau žr. „Priemonės“), jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos.

Šių privatumo apsaugos taisyklių pakeitimai

Kartais, siekiant atitikti įstatymų reikalavimus ir informuoti apie mūsų teisinių įsipareigojimų ar jūsų asmens duomenų apdorojimo procedūrų pasikeitimus, šios privatumo apsaugos taisyklės gali būti keičiamos. Bet kokių šių privatumo apsaugos taisyklių pakeitimų atveju mes apie tai jus informuosime ir atitinkami pakeitimai įsigalios tik tuomet, kai informacija apie juos bus jums perduota.

Kaip su mumis susisiekti kilus klausimų ar neaiškumų?

Su „Allergan“ duomenų apsaugos pareigūnu (Data Protection Officer, DPO) galite susisiekti naudodamiesi toliau nurodyta kontaktine informacija šiais atvejais:
 • jei norite paklausti;
 • jei norite išreikšti susirūpinimą ar pateikti skundą;
 • jei norite išsiregistruoti iš mūsų programos ar atsisakyti paslaugų ir (arba)
 • reikalauti bet kokių anksčiau nurodytų jūsų teisių, įskaitant prieigos prie jūsų asmens duomenų, jų koregavimo, perdavimo, prieštaravimo, apribojimo ar pašalinimo.
„Allergan“ ES DPO
Pašto adresas:
„Allergan Ltd“, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK (JK)
El. pašto adresas:

IR-EUDPO@allergan.com

Kokių priemonių mes galime imtis?

Jei norite gauti daugiau informacijos apie jūsų duomenų privatumą ir teisę į duomenų apsaugą, arba jei jūs negalite išspręsti kokios nors problemos tiesiogiai su mumis ir norite pateikti skundą, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią duomenų apsaugos tarnybą arba aukščiausiąją „Allergan“ duomenų apsaugos priežiūros instituciją.
Airijos duomenų apsaugos komisaras
Pašto adresas:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Tel. numeriai:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
El. pašto adresas:

info@dataprotection.ie